Adatvédelmi irányelvek

Budapest V. Kerület Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy jelen weboldal felhasználói részére, adataik igénylésekor, világos és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, Budapest V. Kerület Önkormányzata felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás kötelező abban az esetben is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Budapest V. Kerület Önkormányzata az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatnia kell, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását meg kell szereznie, illetőleg lehetőséget kell biztosítania számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Budapest V. Kerület Önkormányzata kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Minden jog fenntartva © 2018.